Eurípidés, Kolečko, Špinar: CASE MÉDEIA

Premiere

  • 5. 12.  2010 
  • A Studio Rubín Praha

Team

  • Director:                  Daniel Špinar
  • Dramaturgy:            Petr Kolečko
  • Set:                         Daniel Špinar
  • Choreografy:           Lenka Vágnerová
  • Photo:                     Patrik Borecký

Cast

  • MÉDEIA            Jana Stryková
  • GLAUKÉ           Zuzana Stavná
  • IÁSON              Jaromír Nosek